Xataka
Contenidos contratados por la marca que se menciona

+info

Seleccionar página

Apuja tietokoneen käytössä

Win­dows Enterprise — lisenssi ei ole edes Microsoft dll virhe ole­tuk­sena ilmai­nen mutta toi­mia­lu­eessa pys­tyt huo­mat­ta­vasti parem­min kont­rol­loi­maan miten ja mil­loin päi­vi­tyk­set tapah­tu­vat. Kysy lisää aiheesta, yksi pää­ai­heis­tani päi­vi­tys­ten...